Aanpassen lening

Onderstaande uitleg is van toepassing voor iedereen die een brief met een voorstel tot omzetting of een brief met het omzetvoorstel heeft ontvangen. Indien u geen brief heeft ontvangen maar toch uw lening wenst aan te passen neem dan contact met ons op.

Heeft u een brief met een voorstel tot omzetting of een brief met het omzetvoorstel van uw consumptieve lening ontvangen? 

U heeft deze brief ontvangen omdat Finqus u de mogelijkheid biedt uw lening om te zetten. Finqus wil u zekerheid geven over het afbouwen van uw lening. De zekerheden in het voorstel van Finqus zijn:

 • Vast rentepercentage voor de hele restant periode van uw lening
 • Vast maandtermijn voor de restant periode van uw lening
 • Vaste einddatum van uw lening

Uw lening bij Finqus wordt omgezet naar een andere aflosvorm als u gebruik maakt van het voorstel. Verder is voor u van belang:

 • Uw beleggingsverzekering wordt kosteloos tussentijds beëindigd
 • De opgebouwde waarde wordt gebruikt om uw lening deels af te lossen
 • Na aanpassing wordt uw rentepercentage verlaagd en vastgezet voor de restant periode van uw lening
 • Deze rente blijft gelijk tot de einddatum van uw lening
 • U gaat maandelijks aflossing betalen
 • U heeft de zekerheid dat, als u uw nieuwe maandtermijn blijft betalen, u op de nieuwe einddatum uw lening volledig heeft afgelost
 • U mag kosteloos extra aflossingen doen op uw lening
 • Het maandtermijn van uw nieuwe lening is gelijk aan het maandtermijn van uw huidige lening (rente + premie voor de beleggingsverzekering)

Waarom het voorstel?

Als geldverstrekker wil Finqus haar klanten stimuleren om hun consumptieve lening (waar mogelijk) eerder af te lossen. Bij een beleggingsverzekering is de opbrengst op einddatum onzeker. Het kan in uw voordeel of in uw nadeel uitpakken. In het gunstige scenario wordt de lening op de einddatum in één keer afgelost en blijft er mogelijk een bedrag over. In het ongunstige scenario blijft er aan het einde van de looptijd een restschuld over, die moet worden terugbetaald.

Finqus heeft een voorstel gedaan aan klanten met risico op een restschuld. Het voorstel biedt de mogelijkheid om de onzekere factor uit te sluiten door de beleggingsverzekering vroegtijdig kosteloos af te kopen. Hiernaast wordt er ook een lagere rente aangeboden.

Als u akkoord gaat met het voorstel wordt de waarde van de beleggingsverzekering in mindering gebracht op de lening. Voor het restantbedrag van de lening wordt een nieuwe einddatum bepaald. Uitgangspunt is dat de maandtermijn gelijk blijft maar het is mogelijk dat uw nieuwe einddatum later is dan uw oude einddatum. 

Kans op restschuld

U heeft een aflosvrije lening waar u rente voor betaalt, en u heeft een beleggingsverzekering waar u maandelijks een premie voor betaalt. Deze twee bedragen vormen samen uw maandtermijn. Op de einddatum van uw lening moet u het hele geleende bedrag in een keer af te lossen. Of dit mogelijk lukt is afhankelijk van het beleggingsresultaat. U betaalt dus tot aan het einde van de looptijd van uw lening rente over het hele geleende bedrag.

Beleggen brengt risico’s met zich mee waardoor de opbrengst van een beleggingsverzekering onzeker is. De opbrengst [waarde] van de beleggingsverzekering kan aan het einde van de looptijd hoger of lager zijn dan het geleende bedrag.

Als de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd lager is dan het geleende bedrag, dan blijft er een schuld over. Deze restant schuld moet worden terugbetaald. Dat kan met een betaling ineens of in maandtermijnen. De lening loopt dan langer door dan de einddatum op het contract. rekenvoorbeeld

Als de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd hoger is dan het uitstaande bedrag, dan wordt uw lening afgelost en ontvangt u het bedrag dat overblijft op uw rekening. rekenvoorbeeld

U wilt gebruik maken van het omzettingsvoorstel

Nadat u de eerste brief met informatie heeft ontvangen zal Finqus, binnen twee weken, telefonisch contact opnemen om de brief te bespreken. Als er geen telefonisch contact is geweest binnen twee weken, dan wordt het omzettingsvoorstel automatisch naar u verstuurd. Het voorstel is één maand geldig.

LET OP! Het voorstel dat u per brief heeft ontvangen is niet een financieel advies, ook bent u niet verplicht om akkoord te gaan met het omzettingsvoorstel. Als u niets doet blijft uw lening ongewijzigd doorlopen. Voor financieel advies en mogelijke fiscale aspecten verwijzen wij u naar een financieel adviseur.