Rentevast periode

Een rentevaste periode is de afgesproken termijn waarin het rentepercentage van uw lening vaststaat. Als de periode bijna voorbij is, moet u een nieuwe rentevaste periode kiezen. Wij sturen u drie maanden voor het aflopen van uw rentevaste periode een nieuw aanbod. Het is belangrijk dat u uiterlijk 2 weken voor de renteherzieningsdatum uw keuze maakt op het formulier en het formulier ondertekend naar ons terugstuurt.

  • Opnieuw vastzetten

U ontvangt van ons, drie maanden voor het aflopen van uw rentevast periode, een brief met een nieuw aanbod. Het is belangrijk dat u uw keuze uiterlijk 2 weken voor het verstrijken van de renteherzieningsdatum kenbaar maakt. Als u niet reageert op de brief dan wordt de nieuwe rentevast periode automatisch verlengd met uw huidige rentevast periode.

  • Keuze op tijd doorgeven

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het verschil tussen uw huidige rentepercentage en de nieuwe actuele marktrente. Die kan hoger of lager zijn en is daarmee van invloed op de hoogte van uw maandlasten.

  • Persoonlijke situatie

Het einde van een rentevaste periode is een goed moment om uw hypotheek weer eens tegen het licht te houden. U kunt uw lening (desbetreffend leningdeel) bijvoorbeeld boetevrij aflossen, van productvorm wijzigen, of oversluiten.

  • Keuze en advies

Wij geven geen advies over uw keuze en controleren niet of uw keuze aansluit bij uw persoonlijke situatie. Het is daarom verstandig om advies te vragen bij een financieel adviseur voordat u uw keuze maakt. Dit geldt ook voor de situatie als u van productvorm wilt wijzigen of een andere geldverstrekker wilt kiezen.

  • Boetevrij aflossen

Vanaf ontvangst van ons aanbod voor renteprolongatie tot aan de ingangsdatum van uw nieuwe rentevast periode (3 maanden) kunt u de hypotheek, geheel of gedeeltelijk, boetevrij aflossen. Tijdens de rentevast periode van 1 jaar kunt u de hypotheek geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen.

  • Aflossen tijdens rentevast periode

Finqus heeft verschillende boeteregelingen in de algemene voorwaarden van de leningen van de bank. Deze zijn onderverdeeld in de 'contante waarde en de 'vaste percentage van de hoofdsom methode'. In het geval dat een “vast percentage van de hoofdsom“ van toepassing is en bij vervroegde aflossing de 'contante waarde methode' tot een lager boetebedrag leidt, dan wordt volgens het nieuwe boetebeleid de 'contante waarde methode" toegepast. 

Vaste rentetarieven