Bijzonder Beheer

 • Hoe kan ik Finqus Bijzonder Beheer bereiken?

 • Hoe kan ik mijn verschuldigd bedrag betalen?

 • Waarom is het belangrijk om een betaalbewijs naar Finqus Bijzonder Beheer te sturen?

 • Is het mogelijk een betalingsregeling met Finqus Bijzonder Beheer te treffen?

 • Wat gebeurt er als ik niet betaal?

 • Ik ben het niet eens met de betalingsachterstand. Wat moet ik doen?

 • Ik ben verhuisd en/of mijn contactgegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik doen?

 • Word ik geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie?

 • Ik ben toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wat moet ik doen?

 • Hoe zit het met de bescherming van mijn persoonsgegevens?

 • Ik heb geen betalingsachterstand en toch is mijn krediet of polis overgedragen aan Finqus Bijzonder Beheer. Hoe kan dit?

Mijn vraag staat er niet bij