Verkoop leningen-portefeuille NIBC

Finqus heeft overeenstemming bereikt met NIBC om de leningenportefeuille te verkopen aan NIBC. Heeft u een (hypothecaire) lening bij Finqus? Dan zal de daadwerkelijke verkoop van uw (hypothecaire) lening later dit jaar plaatsvinden. Wij zullen u hier uiteraard tijdig nader over informeren. NIBC kijkt ernaar uit om u hierna als klant te verwelkomen.

Wat betekent deze verkoop voor u?

Voor u verandert er in praktische zin niets. Uw (hypothecaire) lening blijft voorlopig in beheer bij Finqus en u kunt blijven rekenen op de ondersteuning van onze medewerkers. U blijft gebruik maken van hetzelfde klantenportaal en onze contactgegevens blijven gelijk. Ook het  rekeningnummer waar u nu op betaalt wijzigt niet. De enige wijziging is dat NIBC later dit jaar eigenaar wordt van uw (hypothecaire) lening.

Waarom verkoopt Finqus / DSB mijn lening?

DSB Bank is eigenaar van Finqus en uw lening overeenkomst, en verkeert in faillissement. Dit faillissement moet worden afgerond. Dit betekent dat DSB Bank zal ophouden te bestaan. De precieze datum van afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend. Er wordt naar gestreefd het faillissement binnen afzienbare termijn af te ronden.

Wie is NIBC?

NIBC Bank N.V. inclusief haar dochterondernemingen is een Nederlandse bank met een rijke historie. De bank is opgericht in 1945 door de Nederlandse overheid. In de loop der jaren heeft NIBC Bank zich continu ontwikkeld. NIBC is in Nederland actief met meerdere hypotheekmerken. Kijk voor meer informatie op www.nibc.nl

Voor meer informatie en antwoorden op een aantal gestelde vragen verwijzen wij u naar deze pagina.