(Extra) aflossen

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek of lening omdat u bijvoorbeeld een geldbedrag heeft ontvangen of extra geld heeft gespaard? Dat kan. Het voordeel van (extra) aflossen op uw (hypotheek)schuld is dat daarna de maandlast lager wordt. Wanneer u (extra) aflost op uw woninghypotheek, dan is de kans op een restschuld bij verkoop van uw woning kleiner. Houdt u er rekening mee dat wanneer u (extra) wilt aflossen u minder rente kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

Heeft u een 1e hypotheek?
Dan kunt u vanaf 1 april 2020 altijd boetevrij (extra of volledig) aflossen. Mogelijk staat er in de Algemene Voorwaarden van uw overeenkomst dat u wel boete verschuldigd bent bij (extra) aflossing. Ook in dat geval berekenen wij vanaf 1 april 2020 geen boeterente.

Heeft u een 2e hypotheek, persoonlijke lening of een consumptief krediet?
Dan kunt u altijd boetevrij (extra of volledig) aflossen.

Hoe gaat (extra) aflossen in zijn werk?
U kunt zelf eenvoudig extra aflossingen overmaken. Klik hier voor meer informatie hoe u dit kunt doen.

Scheiding
Als u en uw partner uit elkaar gaan, breekt er een hectische en onzekere periode aan. Een periode waarin veel (zakelijke) dingen geregeld moeten worden. Zeker als u samen eigenaar bent van een woning. De vaste lasten, zoals de termijnen die u voor uw hypotheek of lening betaalt, gaan gewoon door. U zult een besluit moeten nemen of één van beiden in de woning blijft wonen, of dat deze verkocht moet worden. Wanneer de hypotheek of lening op naam van u beiden staat, bent u samen verantwoordelijk voor de betaling van de lasten. Het niet betalen van uw hypotheek of lening leidt tot een betalingsachterstand.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

- Overname hypotheek door één van de partners
Wanneer één van de partners in de gezamenlijke koopwoning wil blijven wonen, dan moet de partner die de woning verlaat het eigendom en de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld overdragen. Dit wordt ook wel ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd. Bij ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid moet de partner die in de woning blijft wonen, een nieuwe hypotheek afsluiten en gaat hiervoor naar een financieel adviseur. Een financieel adviseur zal aan de hand van de actuele inkomenssituatie toetsen of het mogelijk is om de volledige hypotheek te dragen. Als na toetsing blijkt dat dit mogelijk is, dan wordt een nieuwe hypotheek afgesloten waarbij deze partner volledig verantwoordelijk is geworden voor de nieuwe hypotheek.

- Verkopen van de woning
Wanneer geen van u beiden de hypotheek alleen kan betalen of u wilt allebei verhuizen, dan zal de woning moeten worden verkocht. Het is belangrijk dat u ons hierover informeert. Met de verkoop van de woning is het de bedoeling dat u de hypotheekschuld aflost. Als de verkoop echter niet voldoende opbrengt dan houdt u allebei een restschuld over. Op de pagina "restschuld na verkoop" vindt u meer informatie over deze situatie. Bij het verkopen van uw huis komt veel kijken, wij hebben voldoende ervaring om u te ondersteunen. Neem contact met Wooncollect op.

- Betaling maandtermijnen
Als u beiden voor de hypotheek heeft getekend, bent u beide verantwoordelijk voor de terugbetaling. Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat zolang u beiden hoofdelijk aansprakelijk bent voor de hypotheek, u allebei verantwoordelijk bent om de maandtermijn te betalen. Het maakt daarbij niet uit wie (tijdelijk) in de woning mag blijven wonen, of dat u allebei niet meer in de woning woont. Maak onderling goede afspraken over het tijdig betalen van de maandtermijnen.

- Overname consumptief krediet door één van de partners
Wanneer u beide voor het consumptief krediet heeft getekend, dan bent u beide verantwoordelijk voor terugbetaling van deze lening. Het is het niet mogelijk om bij een consumptief krediet de aansprakelijkheid van de schuld over te dragen aan één van de partners. Wilt u dit wel, dan zult u eerst het consumptief krediet moeten aflossen en elders een nieuwe lening moeten afsluiten.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met ons, samen zoeken we een oplossing.

Baan kwijt
Het verliezen van een baan is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen heeft dit emotionele en sociale gevolgen, ook financieel wordt u meestal hard getroffen. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk uw financiën op een rij te krijgen. Zorgt uw arbeidsongeschiktheid voor een achterstand op uw hypotheek of lening, of verwacht u een achterstand op te lopen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

- Uitkering aanvragen
Had u een arbeidsovereenkomst en heeft u altijd WW-premie afgedragen? Dan komt u in principe in aanmerking voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). Een uitkering kunt u aanvragen bij het UWV.

- Ontslagvergoeding
Of u recht heeft op een ontslagvergoeding hangt af van de reden van uw ontslag. Bent u terecht of onterecht/gedwongen ontslagen? Wanneer u gedwongen ontslagen wordt buiten uw schuld, heeft u mogelijk recht op een ontslagvergoeding. Komt u er samen niet uit, dan doet de kantonrechter uitspraak over het bedrag.

- Betalingsregeling
Wanneer u al een betalingsregeling bij ons heeft lopen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen omdat mogelijk uw inkomen vermindert. Samen met u gaan we kijken of de lopende regeling nog passend is.

- Opvragen inkomsten en uitgaven
Wanneer u werkloos bent geraakt en u ziet een daling van uw inkomsten, dan vragen wij u naar uw actuele inkomsten en uitgaven. Deze gegevens kunt u via het formulier Overzicht Inkomsten - Uitgaven op onze website doorgeven. Samen met u gaan we kijken welke (tijdelijke) oplossing wij kunnen aanbieden.

- Mogelijkheden NHG Woonlastenfaciliteit
Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan komt u bij werkeloosheid in aanmerking voor de Woonlastenfaciliteit (WLF) van de NHG. Hiermee kunt u een periode van betalingsproblemen overbruggen en zo gedwongen verkoop van uw woning voorkomen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met ons, samen zoeken we een oplossing.

Overlijden
Als een dierbare overlijdt is dit een ingrijpende gebeurtenis. De nabestaanden komen voor veel vragen te staan. Daarnaast kan het overlijden van een partner of ouder ook financiële gevolgen hebben. Als nabestaande moet u van alles regelen. Wij helpen u graag om zaken rondom de hypotheek of lening zorgvuldig af te handelen.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die van toepassing (kunnen) zijn:

Overlijden 
Als iemand overleden is, moet u dit binnen zes werkdagen aangeven bij de burgerlijke stand van uw gemeente. De gemeente maakt vervolgens een akte van overlijden op. Hiervan kunt u op verzoek een uittreksel ontvangen. Een uittreksel van de akte van overlijden is nodig om allerlei formele zaken te regelen. Neem contact met ons op via telefoonnummer 010-242 15 60. Wij helpen u graag verder.

- Mogelijkheden overlijdensrisicoverzekering
Wanneer er een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld (verpand) aan uw lening of hypotheek, dan wordt de verzekeraar aangeschreven om tot uitkering over te gaan. Een kopie van de overlijdensakte wordt met het verzoek meegestuurd.

- Maandlasten lopen door
Wanneer er sprake is van een openstaand saldo, dan zal een eventuele tweede contractant het krediet ongewijzigd voortzetten. Als de erfgenaam de openstaande verplichtingen niet na kan komen dan is het belangrijk om direct contact met ons op te nemen.

- Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie
Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Wellicht komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van de NHG. Hiermee kunt u een periode van betalingsproblemen overbruggen. Blijkt dat uw woning verkocht moet worden en er ontstaat een restschuld, dan vult de NHG in sommige gevallen het verschil aan.

- Afwikkelen nalatenschap
Wanneer iemand overlijdt dan laat diegene bezittingen na (zoals een woning, auto, bank- en spaartegoeden) en eventueel ook schulden (zoals een hypotheek en een persoonlijke lening). Het totaal aan bezittingen en schulden wordt nalatenschap genoemd.

Om een juiste afweging te maken om een nalatenschap al dan niet te aanvaarden, is het belangrijk dat u informatie inwint over de bezittingen en de schulden. U heeft volgens de wet de tijd, het zogenaamde ‘recht van beraad’, om dit soort zaken uit te zoeken voordat u een keuze maakt. Uw notaris kan u hierin adviseren. Daarnaast wordt er een executeur-afwikkelingsbewindvoerder benoemd die alle zaken afhandelt.

Arbeidsongeschikt
Wanneer u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft dit gevolgen voor uw werk- en privésituatie. Waarschijnlijk gaat u er in inkomen op achteruit. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te weten te komen wat de hoogte van uw nieuwe inkomen is. Zorgt de arbeidsongeschiktheid voor een betalingsprobleem, of verwacht u een achterstand op te lopen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

- Uitkering aanvragen
Wanneer u in loondienst bent en u bent ziek of ziek geweest waardoor u niet kon werken of niet meer hetzelfde werk kon uitvoeren, heeft u in veel gevallen recht op een uitkering. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en de mate van arbeidsongeschiktheid. Een uitkering kunt u aanvragen bij het UWV.

- Betalingsregeling
Wanneer u al een betalingsregeling bij ons heeft lopen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen, omdat mogelijk uw inkomen vermindert. Samen met u bekijken we dan of de lopende regeling nog passend is.

- Opvragen inkomsten en uitgaven
Wanneer u arbeidsongeschikt bent geraakt en u ziet een daling van uw inkomsten, dan vragen wij u naar uw actuele inkomsten en uitgaven. Deze gegevens kunt u via het formulier Overzicht Inkomsten - Uitgaven op onze website doorgeven. Samen met u gaan we kijken welke (tijdelijke) oplossing we kunnen bieden.

Inkomstendaling
Als u als gevolg van een inkomensdaling in de financiële problemen dreigt te komen, kan de betaalbaarheid van uw hypotheek of lening onder druk komen staan. Het is belangrijk om uw veranderde situatie zo spoedig mogelijk in kaart te brengen.

Een inkomensdaling kan optreden als gevolg van een van onderstaande onderwerpen:
- Werkloosheid
- Arbeidsongeschiktheid
- Scheiding
- Overlijden

- Opvragen inkomsten en uitgaven
Wanneer u een daling van uw inkomsten heeft, dan vragen wij u naar uw actuele inkomsten en uitgaven. Deze gegevens kunt u via het formulier Overzicht Inkomsten - Uitgaven op onze website doorgeven. Samen met u gaan we kijken welke (tijdelijke) oplossing we kunnen bieden.

- (Tijdelijke) Betalingsregeling
Het door u ingevulde formulier Overzicht Inkomsten - Uitgaven gaan wij beoordelen en samen met u gaan we kijken of een (tijdelijke) betalingsregeling tot de mogelijkheden behoort.

Overzicht kwijt
Bent u het financieel overzicht kwijt en maakt u zich zorgen over uw lening of hypotheek? Of heeft u een achterstand op uw lening of hypotheek? Neem dan contact met ons op. We bekijken samen met u wat passend is in de situatie waarin u zich bevindt.

- Opvragen inkomsten en uitgaven
Wanneer u het overzicht over u financiële situatie kwijt bent, dan helpt het om uw actuele inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Deze gegevens kunt u via het Overzicht inkomsten en uitgaven op onze website doorgeven. Wij gaan vervolgens samen met u bekijken welke (tijdelijke) mogelijkheden wij kunnen bieden.

Contact