Restschuld

Wanneer u uw woning verkoopt en de verkoopprijs is lager dan de hoogte van uw hypotheek dan houdt u een restschuld over. Omdat u aansprakelijk bent voor de hypotheekschuld, bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van de gehele restschuld.

Als u verwacht dat uw woning niet voldoende opbrengt, neem dan voordat u met de makelaar in gesprek gaat over een eventuele verkoop contact met op met Wooncollect. Wooncollect is de afdeling waarmee u in contact komt als u verwacht dat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voor uw hypotheek kunt voldoen of als u al daadwerkelijk een betalingsachterstand heeft opgelopen. De medewerkers van de afdeling zijn gespecialiseerd in het helpen van klanten met (mogelijke) betalingsproblemen.

- Restschuld bij verkoop woning
Wanneer er een reële kans is op een restschuld bij verkoop van de eigen woning dan zal Wooncollect eisen dat de uitstaande schuld na de verkoop wordt ingelost. Als de restschuld niet kan worden afgelost, dan kan er in overleg met Wooncollect een regeling worden getroffen. Neem hiervoor contact met Wooncollect op.

- Scheiding en restschuld
Soms kunt u na verkoop van de eigen woning niet de gehele hypotheek aflossen. U houdt dan een restschuld over. Als u beiden aansprakelijk bent voor de hypotheekschuld, zoeken wij zowel met u als met uw ex-partner, naar een oplossing voor het aflossen van de restschuld.

Voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van u en uw partner voor de gehele restschuld, maakt het voor uw aansprakelijkheid naar Wooncollect niet uit wat u daarover heeft afgesproken in een echtscheidingsconvenant, waarin de afspraken tussen u en uw ex-partner zijn vastgelegd. Finqus mag de restschuld op een ieder van u verhalen, tenzij een van de partners ontslagen wordt uit de hoofdelijkheid.

Als u bij scheiding uw woning met restschuld moet verkopen en u heeft een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan bestaat de kans dat de restschuld wordt kwijtgescholden. Bespreek in dat geval met Wooncollect eerst alle mogelijkheden om uw woning te behouden.

 

Contact