Arbeidsongeschikt

Wanneer u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft dit gevolgen voor uw werk- en privésituatie. Waarschijnlijk gaat u er in inkomen op achteruit. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te weten te komen wat de hoogte van uw nieuwe inkomen is. Zorgt de arbeidsongeschiktheid voor een betalingsprobleem, of verwacht u een achterstand op te lopen? Neem dan zo snel mogelijk contact met Wooncollect op via telefoonnummer 070 -342 95 59.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

  • Uitkering aanvragen

Wanneer u in loondienst bent en u bent ziek of ziek geweest waardoor u niet kon werken of niet meer hetzelfde werk kon uitvoeren, heeft u in veel gevallen recht op een uitkering. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en de mate van arbeidsongeschiktheid. Een uitkering kunt u aanvragen bij het UWV

  • Betalingsregeling

Wanneer u al een betalingsregeling bij ons heeft lopen, dan vragen wij u contact met Wooncollect op te nemen via 070 -342 95 59, omdat mogelijk uw inkomen vermindert. Samen met u bekijken we dan of de lopende regeling nog passend is.

  • Opvragen inkomsten en uitgaven

Wanneer u arbeidsongeschikt bent geraakt en u ziet een daling van uw inkomsten, dan vragen wij u naar uw actuele inkomsten en uitgaven. Deze gegevens kunt u via het formulier Overzicht Inkomsten - Uitgaven op onze website doorgeven. Samen met u gaan we kijken welke (tijdelijke) oplossing we kunnen bieden.

Contact