Baan kwijt

Het verliezen van een baan is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen heeft dit emotionele en sociale gevolgen, ook financieel wordt u meestal hard getroffen. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk uw financiën op een rij te krijgen. Zorgt uw arbeidsongeschiktheid voor een achterstand op uw hypotheek of lening, of verwacht u een achterstand op te lopen? Neem dan zo snel mogelijk contact met op met Wooncollect via telefoonnummer 070 -342 95 59.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

  • Uitkering aanvragen

Had u een arbeidsovereenkomst en heeft u altijd WW-premie afgedragen? Dan komt u in principe in aanmerking voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). Een uitkering kunt u aanvragen bij het UWV.

  • Ontslagvergoeding

Of u recht heeft op een ontslagvergoeding hangt af van de reden van uw ontslag. Bent u terecht of onterecht/gedwongen ontslagen? Wanneer u gedwongen ontslagen wordt buiten uw schuld, heeft u mogelijk recht op een ontslagvergoeding. Komt u er samen niet uit, dan doet de kantonrechter uitspraak over het bedrag.

  • Betalingsregeling 

Wanneer u al een betalingsregeling bij ons heeft lopen, dan vragen wij u contact met Wooncollect op te nemen via telefoonnummer 070 -342 95 59 omdat mogelijk uw inkomen vermindert. Samen met u gaan we kijken of de lopende regeling nog passend is.

  • Opvragen inkomsten en uitgaven 

Wanneer u werkloos bent geraakt en u ziet een daling van uw inkomsten, dan vragen wij u naar uw actuele inkomsten en uitgaven. Deze gegevens kunt u via het formulier Overzicht Inkomsten - Uitgaven op onze website doorgeven. Samen met u gaan we kijken welke (tijdelijke) oplossing wij kunnen aanbieden.

  • Mogelijkheden NHG Woonlastenfaciliteit 

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan komt u bij werkeloosheid in aanmerking voor de Woonlastenfaciliteit (WLF) van de NHG. Hiermee kunt u een periode van betalingsproblemen overbruggen en zo gedwongen verkoop van uw woning voorkomen.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met Wooncollect, samen zoeken we een oplossing. 

Contact