Overlijden

Als een dierbare overlijdt is dit een ingrijpende gebeurtenis. De nabestaanden komen voor veel vragen te staan. Daarnaast kan het overlijden van een partner of ouder ook financiële gevolgen hebben. Als nabestaande moet u van alles regelen. Wij helpen u graag om zaken rondom de hypotheek of lening zorgvuldig af te handelen.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die van toepassing (kunnen) zijn:

  • Overlijden melden 

Als iemand overleden is, moet u dit binnen zes werkdagen aangeven bij de burgerlijke stand van uw gemeente. De gemeente maakt vervolgens een akte van overlijden op. Hiervan kunt u op verzoek een uittreksel ontvangen. Een uittreksel van de akte van overlijden is nodig om allerlei formele zaken te regelen. Neem contact op via telefoonnummer 010-242 15 60 wij helpen u graag verder. 

  • Mogelijkheden overlijdensrisicoverzekering 

Wanneer er een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld (verpand) aan uw lening of hypotheek, dan wordt de verzekeraar aangeschreven om tot uitkering over te gaan. Een kopie van de overlijdensakte wordt met het verzoek meegestuurd.  

  • Maandlasten lopen door

Wanneer er sprake is van een openstaand saldo, dan zal een eventuele tweede contractant het krediet ongewijzigd voortzetten. Als de erfgenaam de openstaande verplichtingen niet na kan komen dan is het belangrijk om direct contact met Wooncollect op te nemen. 

  • Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Wellicht komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van de NHG. Hiermee kunt u een periode van betalingsproblemen overbruggen. Blijkt dat uw woning verkocht moet worden en er ontstaat een restschuld, dan vult de NHG in sommige gevallen het verschil aan.

  • Afwikkelen nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt dan laat diegene bezittingen na (zoals een woning, auto, bank- en spaartegoeden) en eventueel ook schulden (zoals een hypotheek en een persoonlijke lening). Het totaal aan bezittingen en schulden wordt nalatenschap genoemd.

Om een juiste afweging te maken om een nalatenschap al dan niet te aanvaarden, is het belangrijk dat u informatie inwint over de bezittingen en de schulden. U heeft volgens de wet de tijd, het zogenaamde ‘recht van beraad’, om dit soort zaken uit te zoeken voordat u een keuze maakt. Uw notaris kan u hierin adviseren. Daarnaast wordt er een executeur-afwikkelingsbewindvoerder benoemd die alle zaken afhandelt.

Contact