Indeling Tariefgroepen

Heeft u een 1e hypotheek? De hoogte van de rente die u betaalt op uw hypotheek hangt af van de hypotheekvorm, de uitstaande leninghoofdsom van uw hypotheek en de bij ons bekende waarde van de marktwaarde van uw woning. De verhouding tussen de leninghoofdsom en de bij ons bekende marktwaarde van uw woning bepaalt de tariefgroep van uw lening.

Hieronder staan de 5 tariefgroepen die Finqus hanteert voor de 1e hypotheken:

  1. Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  2. Hypothecaire lening lager dan 70% van de marktwaarde (<70%)
  3. Hypothecaire lening tussen 70% en 90% van de marktwaarde (70%-90%)
  4. Hypothecaire lening tussen 90% en 110% van de marktwaarde (90%-110%)
  5. Hypothecaire lening hoger dan 110% van de marktwaarde (>110%)

Berekening van de tariefgroep.

U kunt zelf uitrekenen in welke tariefgroep uw hypotheek is ingedeeld. Voor deze berekening telt u uw hypotheekdelen bij elkaar op (2e hypotheek en consumptief krediet niet meetellen). Het opgetelde bedrag deelt u door de marktwaarde van uw woning (= waarde ten tijde van het afsluiten van de hypotheek). De uitkomst hiervan vermenigvuldigt u met 100. Met deze uitkomst kunt u in de 1e hypotheek rentetabel zien in welke tariefgroep uw hypotheek is ingedeeld.

De formule:

(totale hypotheek / marktwaarde woning) x 100 = percentage voor de tariefgroep indeling.

Aanpassen tariefgroep indeling 1e hypotheek

Als de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt, kunt u in aanmerking komen voor een andere tariefgroep indeling. Dit kan doordat het percentage van uw hypotheek ten opzichte van de marktwaarde is gedaald. Voordat u een nieuw renteaanbod ontvangt, berekenen wij of u in een andere tariefgroep valt. De rente behorende bij deze nieuwe tariefgroep is dan voor u van toepassing voor de nieuwe rentevaste periode.

Klik hier voor de actuele vaste rentetarieven.

Uw hypotheek kan in een andere tariefgroep terecht komen doordat:
- De waarde van uw woning is gestegen. Dit moet u zelf aantonen doormiddel van een recent taxatierapport (niet ouder dan een half jaar) of een Hypinvest Desktop Taxatie. We verwijzen u naar de ‘Veelgestelde vragen’ voor de mogelijkheden om een waardestijging van uw woning aan te tonen.
- U heeft gedurende de rentevaste periode (extra) afgelost op uw hypotheek.

Annuïteiten hypotheek heeft een lagere rente

Bij een annuïteiten hypotheek betaalt u iedere maand een vast bedrag. In dit vaste maandbedrag zit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd van een annuïteiten hypotheek is de lening helemaal afgelost. Als u een andere hypotheekvorm heeft, bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek of een levenhypotheek, dan kunt u deze onder voorwaarden omzetten naar een annuïteiten hypotheek. Bij een annuïteiten hypotheek krijgt u bij Finqus een rentekorting ten opzichte van de andere hypotheekvormen. U kunt de actuele tarieven vergelijken op de pagina met de vaste tarieven en de variabele tarieven.