Indeling Tariefgroepen

Bij het aangaan van uw hypotheek is bepaald in welke tariefgroep uw hypotheek is ingedeeld. Deze tariefgroep indeling bepaalt mede de hoogte van de rente die u betaalt. Aan het einde van de rentevaste periode wordt er opnieuw een tariefgroep berekening gemaakt. De uitkomst van deze berekening in combinatie met de rentevaste periode en de hypotheekvorm bepaalt het rentepercentage dat u gaat betalen.

Hieronder staan de 5 tariefgroepen die Finqus hanteert voor de 1e hypotheken:

  1. Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  2. Hypothecaire lening lager dan 70% van de marktwaarde (<70%)
  3. Hypothecaire lening tussen 70% en 90% van de marktwaarde (70%-90%)
  4. Hypothecaire lening tussen 90% en 110% van de marktwaarde (90%-110%)
  5. Hypothecaire lening hoger dan 110% van de marktwaarde (>110%)

klik hier voor de actuele vaste rentetarieven.

Berekening van de tariefgroep.

U kunt zelf uitrekenen in welke tariefgroep uw hypotheek is ingedeeld. Voor deze berekening telt u uw hypotheekdelen bij elkaar op (2e hypotheek en consumptief krediet niet meetellen). Het opgetelde bedrag deelt u door de marktwaarde van uw woning (= waarde ten tijde van het afsluiten van de hypotheek). De uitkomst hiervan vermenigvuldigt u met 100. Met deze uitkomst kunt u in de 1e hypotheek rentetabel zien in welke tariefgroep uw hypotheek is ingedeeld.

De formule:

(totale hypotheek / marktwaarde woning) x 100 = percentage voor de tariefgroep indeling.

Aanpassen tariefgroep indeling 1e hypotheek

Als de rentevast periode van uw hypotheek afloopt kunt u in aanmerking komen voor een andere tariefgroep indeling. Dit kan doordat het percentage van uw hypotheek ten opzichte van de marktwaarde is gedaald (zie hierboven de berekening). Voordat u een nieuw renteaanbod ontvangt, berekent Finqus of u in een andere tariefgroep valt.

Uw hypotheek kan in een andere tariefgroep terecht komen doordat:

  1. De waarde van uw woning is gestegen. Dit moet u zelf aantonen doormiddel van een recente WOZ-aanslag of een recent taxatie rapport (niet ouder dan een half jaar).
  2. U heeft gedurende de rentevast periode afgelost op uw hypotheek.
  3. U boetevrij extra wilt aflossen nadat u het rentevoorstel heeft ontvangen, maar voordat u de rente opnieuw heeft vastgezet. Als u dit wilt doen neem dan contact op met Finqus.

Annuïteiten hypotheek heeft een lagere rente

Bij een annuïteiten hypotheek betaalt u iedere maand een vast bedrag. In dit vaste maandbedrag zit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd van een annuïteiten hypotheek is de lening helemaal afgelost.

Als u een andere hypotheekvorm heeft, bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek of een levenhypotheek, dan kunt u deze onder voorwaarden omzetten naar een annuïteiten hypotheek.

Bij een annuïteiten hypotheek krijgt u bij Finqus een rentekorting ten opzichte van de andere hypotheekvormen. U kunt de actuele tarieven vergelijken op de pagina met de vaste tarieven en de variabele tarieven.

Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met Finqus.