Vaste Rentetarieven

De vaste rente tarieven worden eenmaal per maand vastgesteld en op deze website bekend gemaakt. Drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode ontvangt u schriftelijk uw keuzemogelijkheden.

Hieronder ziet u een actueel overzicht van de nominale rentetarieven die gelden voor het vastzetten van de rente per 1 december 2021. Onderstaande 1e hypotheektarieven gelden voor aflossingsvrijehypotheken, levenhypotheken, spaarhypotheken en beleggingshypotheken. 

 Hoogte lening ten opzichte van de marktwaarde

1e hypotheken 

NHG

<70%

70%-90%

90%-110%

>110%

1 jaar rentevast 1,25%       1,25%       1,55%      1,85% 2,05%
2 jaar rentevast 1,25%      1,25%      1,55%       1,85% 2,05%
3 jaar rentevast 1,25%      1,25%      1,55%       1,85% 2,05%
4 jaar rentevast 1,30%     1,30%       1,60%      1,90% 2,10%
5 jaar rentevast 1,30%    1,30%       1,60%       1,90% 2,10%
6 jaar rentevast 1,30%      1,30%       1,60%       1,90% 2,10% 
7 jaar rentevast 1,30%      1,30%       1,60%      1,90% 2,10%
8 jaar rentevast 1,35%      1,35%       1,65%       1,95% 2,15%
9 jaar rentevast 1,40% 1,40% 1,70% 2,00% 2,20%
10 jaar rentevast 1,40% 1,40% 1,70% 2,00% 2,20%

 

 2e hypotheken tarief  
 1 jaar rentevast  3,50%     
 2 jaar rentevast  3,50%    
 3 jaar rentevast  3,50%   
 4 jaar rentevast  3,55%     
 5 jaar rentevast  3,55%    
 6 jaar rentevast  3,55%
 7 jaar rentevast  3,55%
 8 jaar rentevast  3,60%
 9 jaar rentevast  3,65%
 10 jaar rentevast  3,65%

 

 Onderstaande tarieven gelden voor annuïteitenhypotheken.

 Hoogte lening ten opzichte van de marktwaarde

Annuïteiten

1e hypotheken 

NHG

<70%

70%-90%

90%-110%

>110%

1 jaar rentevast 1,10%       1,10%     1,40%      1,70% 1,90%
2 jaar rentevast 1,10%     1,10%   1,40%    1,70% 1,90%
3 jaar rentevast 1,10%      1,10%      1,40%       1,70% 1,90%
4 jaar rentevast 1,10%     1,10%       1,40%      1,70% 1,90%
5 jaar rentevast 1,10%    1,10%       1,40%       1,70% 1,90%
6 jaar rentevast 1,10%      1,10%       1,40%       1,70% 1,90% 
7 jaar rentevast 1,10%      1,10%       1,40%      1,70% 1,90%
8 jaar rentevast 1,10%     1,10% 1,40% 1,70% 1,90%
9 jaar rentevast 1,15% 1,15% 1,45% 1,75% 1,95%
10 jaar rentevast 1,15% 1,15% 1,45% 1,75% 1,95%