Vaste Rentetarieven

De vaste rente tarieven worden eenmaal per maand vastgesteld en op deze website bekend gemaakt. Drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode ontvangt u schriftelijk uw keuzemogelijkheden.

Hieronder ziet u een actueel overzicht van de nominale rentetarieven die gelden voor het vastzetten van de rente per 12 mei 2022. Onderstaande 1e hypotheektarieven gelden voor aflossingsvrijehypotheken, levenhypotheken, spaarhypotheken en beleggingshypotheken. 

 Hoogte lening ten opzichte van de marktwaarde

1e hypotheken 

NHG

<70%

<90%

<110%

>110%

1 jaar rentevast 1,75%       1,91%       2,21%      2,51% 2,71%
2 jaar rentevast 2,24%      2,84%      3,14%       3,44% 3,64%
3 jaar rentevast 2,49%      2,84%      3,14%       3,44% 3,64%
4 jaar rentevast 2,64%      3,01%       3,31%      3,61% 3,81%
5 jaar rentevast 2,74%    3,02%       3,32%       3,62% 3,82%
6 jaar rentevast 2,89%      3,18%       3,48%       3,78% 3,98% 
7 jaar rentevast 2,94%      3,23%       3,53%      3,83% 4,03%
8 jaar rentevast 3,19%      3,26%       3,56%       3,86% 4,06%
9 jaar rentevast 3,19% 3,26% 3,56%   3,86% 4,06%
10 jaar rentevast 3,19% 3,26% 3,56%   3,86% 4,06%

 

 2e hypotheken tarief  
 1 jaar rentevast  4,16%     
 2 jaar rentevast  5,09%    
 3 jaar rentevast  5,09%   
 4 jaar rentevast  5,26%     
 5 jaar rentevast  5,27%    
 6 jaar rentevast  5,43%
 7 jaar rentevast  5,48%
 8 jaar rentevast  5,51%
 9 jaar rentevast  5,51%
 10 jaar rentevast  5,51%

 

 Onderstaande tarieven gelden voor annuïteitenhypotheken.

 Hoogte lening ten opzichte van de marktwaarde

Annuïteiten

1e hypotheken 

NHG

<70%

<90%

<110%

>110%

1 jaar rentevast 1,60%       1,76%     2,06%      2,36% 2,56%
2 jaar rentevast 2,09%     2,69%   2,99%    3,29% 3,49%
3 jaar rentevast 2,34%     2,69%     2,99%      3,29% 3,49%
4 jaar rentevast 2,49%   2,86%      3,16%      3,46% 3,66%
5 jaar rentevast 2,59%    2,87%       3,17%       3,47% 3,67%
6 jaar rentevast 2,74%      3,03%       3,33%       3,63% 3,83% 
7 jaar rentevast 2,79%      3,08%       3,38%      3,68% 3,88%
8 jaar rentevast 3,04%     3,11% 3,46% 3,71% 3,91%
9 jaar rentevast 3,04% 3,11% 3,46% 3,71% 3,91%
10 jaar rentevast 3,04% 3,11% 3,46% 3,71% 3,91%